Aké ochorenie je malígny melanóm? Aký je jeho vývoj?

Malígny melanóm (MM) je zhubný nádor z pigmentových buniek, ktorý sa môže nachádzať kdekoľvek na koži, vzácnejšie na slizniciach, v oku a mozgových obaloch. Ide o jeden z najnebezpečnejších nádorov s vysokým metastatickým potenciálom.

Pokožka je náš najväčší orgán, a predsa mu nevenujeme toľko pozornosti, koľko by si zaslúžil. Poznáme prvé varovné signály, pri ktorých je nutné spozornieť?

Varovným signálom je, keď znamienko mení svoju veľkosť, tvar, vyvýšenie či farbu, môže dokonca aj krvácať, svrbieť a mokvať. Rizikové však nie sú len meniace sa materské znamienka, ale aj tie novovzniknuté!

Je možné definovať rizikovú skupinu pre toto ochorenie?

Najrizikovejšou skupinou sú ľudia so svetlou pokožkou, modrými či zelenými očami, svetlými aj ryšavými vlasmi a pehami. Ďalšie rizikové skupiny tvoria jedinci, u ktorých sa v rodine MM vyskytol, ľudia s veľkým počtom znamienok a tí, ktorí sú často vystavovaní slnečnému žiareniu.

Poznáme všeobecné indikácie, kedy tvar a veľkosť materských znamienok na našej pokožke napovedá, že niečo nemusí byť v poriadku?

Riadime sa tzv. ABCDE pravidlom, podľa ktorého si ľudia môžu znamienka samovyšetriť. Nepriaznivým znakom znamienka je asymetria (A), nepravidelné okraje (B-borders), nejednotná farba (C-colour), priemer (D-diameter) znamienka nad 0,5 cm a akákoľvek zmena znamienka (E-evolution), či už v zmysle zmeny veľkosti, farby, tvaru či vyvýšenia.

Návštevu všeobecného lekára ľudia častokrát zanedbávajú. Ako je to v prípade starostlivosti o zdravie pokožky?

Časť pacientov prichádza až vtedy, keď už namiesto znamienka majú vytvorený nádor, ktorý ich svojou veľkosťou či krvácaním obťažuje a neuvedomujú si závažnosť situácie. V súčasnosti na kožné vyšetrenie už nie potrebné odporučenie od všeobecného lekára a každý poistenec má na Slovensku nárok na preventívnu prehliadku znamienok raz ročne (vhodné mimo letných mesiacov). Významnou prevenciou je tiež každoročná kampaň – Euromelanoma day, kedy si v stanovenom termíne môžete dať zadarmo vyšetriť znamienka kožným lekárom.

Melanóm patrí medzi najagresívnejšie ochorenia. Aké sú dostupné spôsoby liečby dnes u nás, na Slovensku?

Liečba tohto ochorenia je prísne indikovaná, v závislosti od jeho typu a štádia. MM sa liečia na špecializovaných pracoviskách, kde melanómová komisia rozhodne o liečbe. Pri niektorých melanómoch s dobrými parametrami je postačujúce dostatočné chirurgické odstránenie nádoru. U pokročilejších štádií sa používa rádioterapia, chemoterapia, imunoterapia, biologická liečba či chirurgická liečba (odstránenie) metastáz.

Nádej pre liečbu viacerých závažných ochorení dnes prináša už známa biologická liečba. Je tomu tak aj pri melanóme?

Ešte donedávna bola účinnosť liečby MM veľmi nízka. V skupine pacientov s orgánovými metastázami dlhodobo prežívalo iba 5 %. V ostatných rokoch sa aj na Slovensku používajú na liečbu pokročilého metastatického MM nové molekuly v rámci tzv. biologickej liečby. Jedna skupina týchto liekov je zameraná na zablokovanie vnútrobunkových pochodov v nádorovej bunke, druhá stimuluje protinádorovú imunitu. Táto liečba sa stanovuje podľa prísnych indikačných kritérií. Aj biologická liečba má svoje nežiaduce učinky, ale v súčasnosti sa považuje za najúčinnejšiu.

Štatisticky – aké sú aktuálne možnosti vyliečenia pri tomto druhu ochorení?

Hoci MM predstavuje len 2 % zo všetkých nádorov, patrí medzi tie najzhubnejšie nádory s vysokým sklonom k metastázovaniu a vysokou úmrtnosťou. Úspešnosť liečby ochorenia závisí od viacerých parametrov, najmä od štádia ochorenia a individuálnej odpovede na liečbu.

Prevencia je často skloňované slovo. Ako je to v tomto prípade?

Keďže hlavnou príčinou vzniku MM je slnečné žiarenie, najdôležitejším bodom prevencie je fotoprotekcia a súčasne samovyšetrovanie znamienok pomocou ABCDE pravidla. Je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu (medzi 11.00 – 14.00 hod.), nespáliť sa, používať pokrývku hlavy, aplikovať opaľovacie prípravky s vysokým stupňom UVB a UVA ochrany (SPF 50+) – u rizikových skupín stále na celé telo, u ostatných aspoň na rizikové časti tela (hlava, uši, plecia, dekolt) a rovnako na samotné znamienka. Znamienka by sa nemali mechanicky poškodzovať – pozor na ich poranenie a odieranie tesným odevom či spodnou bielizňou. V neposlednom rade nezabudnúť raz ročne absolvovať preventívne vyšetrenie znamienok u dermatológa.

Ak je možné porovnať situáciu v liečbe tohto ochorenia pred desiatkami rokov a dnes – zlepšili sa možnosti liečby pre pacientov a ich vyhliadky na ďalší kvalitný život?

S pokrokom vedy a objavením nových molekúl v liečbe MM sa prežívanie pacientov s týmto ochorením výrazne zvyšuje. Napriek tomu zaznamenávame stále stúpajúci výskyt MM a posúvanie vekovej hranice čoraz nižšie, výnimkou nie je výskyt u mladých ľudí, dokonca aj detí.